Çimento Döner Fırını

Çimento döner fırınlarında petrokok ve diğer atık yakıtların kullanılması refrakter astar üzerindeki kimyasal ve termal yükleri arttırmaktadır. Bazı hallerde, çeşitli mineral atıklar da hammadde olarak çimento döner fırınlarında değerlendirilmektedir. Bunların kullanımı esnasında  karşılaşılacak risklerin başında, klinker içerisindeki klor, alkali veya kükürt oranlarındaki artışlar gelmektedir. Her ne kadar çimento kompozisyonu çoğu bileşikleri tolere edebilse de; hammadde veya alternatif yakıttan gelen yüksek alkali ve klor oranları refrakter ömrünü hızla düşürmektedir. SÖRMAŞ çimento döner fırınları için, normal veya ağır çalışma koşullarında, komple refrakter ürünler sunmaktadır.

 

 

ALT GEÇİŞ BÖLGESİ                                                                          

Fırındaki yeri :                                        
        0,4 - 2,0 x Fırın Çapı  (Önısıtıcılı fırınlarda)                                
        0,4 - 1,5 x Fırın Çapı  (Kalsinatörlü fırınlarda)                                
                                       
Bölgenin özellikleri :                                        
        Fırının kritik bölgesi, ring bölgesi                                
        Düzensiz kabuk oluşumu                                
        Alev bölgesi                                
                                       
Bölgedeki yükler :                                        
        Termal       : Termal şok, yüksek sıcaklık ve aşırı ısınma                                
        Mekanik   : Ring üzerindeki tuğlalarda sıkışma ve                                
       klinkerin aşındırıcı etkisi                                
        Kimyasal  : Uçucular, alkali tuzları, CO2, SO2/SO3 ve                                
       indirgen atmosfer                                
                                       
Bölgenin zayıf noktaları :                                        
        Mantoda ovalleşme                                
        Aşırı ısınma riski                                
                                       
Bölgede kullanılacak refrakterin özellikleri :                                        
        Mekanik stres ve aşınmaya karşı yüksek direnç                                
        Yüksek termal şok dayanımı                                
        Kimyasal ataklara (alkalilere) karşı yüksek direnç
Alt Geçiş Bölgesi için önerilen refrakter kaliteleri :                                        
 
SORK MC 12 / SORK MC 18                                                                        
Normal çalışma şartlarında döner fırın alt geçiş bölgesi için                                                                        
Alp sinter magneziti ve kromit esaslı pişmiş magnezit krom tuğla                                                                        
                                                         
SORK MSP 82 / SORK MSP 85 / SORK MSP 87                                                                
Normal ve ağır çalışma şartlarında döner fırın alt geçiş bölgesi için                                                                
Yüksek termal ve mekanik yüklerde, döner fırın çıkış bölgesi için                        
Yüksek saflıkta deniz suyu magneziti, iri kristalli ergitilmiş magnezit ve sinter spinel esaslı magnezit spinel tuğla  
 

SİNTER BÖLGESİ                                                                               

Fırındaki yeri :                                        
        2,0 - 6,0 x Fırın Çapı  (Önısıtıcılı fırınlarda)                                
        1,5 - 8,0 x Fırın Çapı  (Kalsinatörlü fırınlarda)                                
                                       
Bölgenin özellikleri :                                        
        Düzenli kabuk örgüyü korur                                
       (Düzgün kabuk, düzgün fırın)                                
        Fırının en sıcak bölgesi                                
                                       
Bölgedeki yükler :                                        
        Termal       : Termal şoklar, yüksek sıcaklıklar                                
        Mekanik   : Ring üzerindeki tuğlalarda sıkışma ve
        Kimyasal  : Kimyasal korozyon (redox), sıvı klinker fazların
        tuğla gözeneklerine sızması
       
Bölgenin zayıf noktaları :        
        Fırın duruşlarında kabuk düşmesi sonucu tuğlalarda
        meydana gelen kopmalar
        Hammadde ve yakıt kompozisyonundaki dalgalanmalar
        Uygun farin dizaynı ve soğutma fanları ile düzgün kabuk
        oluşturma
       
Bölgede kullanılacak refrakterin özellikleri :        
        Çok iyi kabuk tutma özelliği
        Yüksek termal şok dayanımı
        Kimyasal ataklara ve sızmalara karşı yüksek direnç
Sinter Bölgesi için önerilen refrakter kaliteleri                                        
 
SORK MC 12 / SORK MC 18                                                                        
Normal çalışma şartlarında döner fırın sinter bölgesi için                                                                        
Alp sinter magneziti ve kromit esaslı pişmiş magnezit krom tuğla                
                                                                 
SORK MFS 2                                                                
Normal ve ağır çalışma şartlarında döner fırın sinter bölgesi için                                                                
Demirli magnezit esaslı pişmiş magnezit spinel tuğla                                                                
                                                                       
SORK MSP 7 S / SORK MSP 82 / SORK MSP 85 / SORK MSP 87                                                                        
Yüksek termal ve mekanik yüklerde, döner fırın çıkış bölgesi için
Yüksek saflıkta deniz suyu magneziti, iri kristalli ergitilmiş magnezit ve sinter spinel esaslı magnezit spinel tuğla                                                                                        
 
SORK MSP 7 F / SORK MSP 85 F                                                                
Yüksek termal ve mekanik yüklerde, döner fırın çıkış bölgesi için
Yüksek saflıkta deniz suyu magneziti, iri kristalli ergitilmiş magnezit ve sinter spinel esaslı magnezit spinel tuğla           
 

ÜST GEÇİŞ BÖLGESİ                                                                            

Fırındaki yeri :                                        
        6,0 - 9,0 x Fırın Çapı  (Önısıtıcılı fırınlarda)                                
        8,0 - 11,0 x Fırın Çapı  (Kalsinatörlü fırınlarda)                                
                                       
Bölgenin özellikleri :                                        
        Düzensiz kabuk oluşumu                                
        Alev bölgesi                                
        Ring bölgesi                                
                                       
Bölgedeki yükler :                                        
        Termal       : Termal şoklar, yüksek sıcaklıklar                                
        Mekanik   : Ring üzerindeki tuğlalarda sıkışma                                
        Kimyasal  : Uçucular, alkali tuzları, CO2, SO2/SO3                                
                                       
Bölgenin zayıf noktaları :                                        
        Büyük ringlerin oluşumu                                
        Uçucuların tuğla örgüsüne sızması                                
        Ring etrafında mekanik stresler                                
                                       
Bölgede kullanılacak refrakterin özellikleri :                                        
        Mekanik streslere karşı esneklik                                
        Alkali ve kükürt ihtiva eden sıvı fazların sızmalarına                                
       karşı düşük porozite                                
 
SORK MC 12 / SORK MC 18                                                                        
Normal çalışma şartlarında döner fırın üst geçiş bölgesi için                                                                        
Alp sinter magneziti ve kromit esaslı pişmiş magnezit krom tuğla                                                                                                                            
       
SORK MSP 82 / SORK MSP 85 / SORK MSP 87                                                                
       
Normal ve ağır çalışma şartlarında döner fırın üst geçiş bölgesi için        
Yüksek termal ve mekanik yüklerde, döner fırın çıkış bölgesi için
Yüksek saflıkta deniz suyu magneziti, iri kristalli ergitilmiş magnezit ve sinter spinel esaslı magnezit spinel tuğla                                                                                                
                                     
SORK MSP 85 S                                                                        
Yüksek termal ve kimyasal yüklerde, döner fırın üst geçiş bölgesi için                                                                        
Yüksek termal ve mekanik yüklerde, döner fırın çıkış bölgesi için
Yüksek saflıkta deniz suyu magneziti ve sinter spinel esaslı magnezit spinel tuğla                                                                
                                 
SORK MSP 85 F / SORK MSP 85 FS                                                                
Aşırı termo-kimyasal ve mekanik yüklerde, döner fırın üst geçiş bölgesi için                                                                
Yüksek termal ve mekanik yüklerde, döner fırın çıkış bölgesi için
Yüksek saflıkta deniz suyu magneziti, iri kristalli ergitilmiş magnezit ve ergitilmiş spinel esaslı magnezit spinel tuğla   
 

EMNİYET BÖLGESİ                                                                               

Fırındaki yeri :                                        
         9,0 - 11,0 x Fırın Çapı  (Önısıtıcılı fırınlarda)                                
        11,0 - 13,0 x Fırın Çapı  (Kalsinatörlü fırınlarda)                                
                                       
Bölgenin özellikleri :                                        
        Alkali ve sülfat kemerleri                                
        Nispeten yüksek sıcaklık (kalsinatörlü fırında)                                
                                       
Bölgedeki yükler :                                        
        Termal      : Düşük                                
        Mekanik   : Düşük                                
        Kimyasal  : Alternatif yakıtların kullanılması durumunda                                
        klor ve alkali atakları                                
                                       
Bölgede kullanılacak refrakterin özellikleri :                                        
        Aşınma direnci                                
        Kimyasal ataklara karşı direnç                                
        Makul bir ısı izolasyonu                                
 
Emniyet Bölgesi için önerilen refrakter kaliteleri :                                        
 
SORHK 70 / SORHK 80                                                        
Normal çalışma şartlarında döner fırın emniyet bölgesi için                                                        
Boksit esaslı yüksek aluminalı pişmiş tuğla                                                        
                                             
SORHK 80 CB                                                        
Ağır çalışma şartlarında döner fırın emniyet bölgesi için                                                        
Boksit esaslı yüksek aluminalı fosfat bağlı pişmiş tuğla                                                        
                           
SORHK 60 ASC 15                                                        
Aşırı termo-kimyasal ve mekanik yüklerde, döner fırın emniyet bölgesi için                                                        
Andaluzit ve SiC esaslı pişmiş ASC tuğla        
 

GİRİŞ KONİSİ                                                                               

Fırındaki yeri :                                        
        Fırın girişindeki konik bölge                                
                                       
Bölgenin özellikleri :                                        
        Konik yapı                                
                                       
Bölgedeki yükler :                                        
        Termal      : Özel bir stres yoktur                                
        Mekanik   : Özel bir stres yoktur                                
        Kimyasal  : Alkaliler, sülfatlar                                
                                       
Bölgenin zayıf noktaları :                                        
        Plaka deformasyonu                                
        Intikalden kopup gelebilecek kabuk darbesi                                
                                       
Bölgede kullanılacak refrakterin özellikleri :                                        
        Aşınma direnci                                
        Kimyasal ataklara karşı direnç                                
 
Giriş Konisi için önerilen refrakter kaliteleri :                                        
 
SORK 45 / SORHK 50                                                                
Normal çalışma şartlarında döner fırın kalsinasyon bölgesi için                                                                
Şamot ve boksit esaslı aluminalı pişmiş tuğla                                                                                
                                       
SORHK 60 / SORHK 70                                                                
Ağır çalışma şartlarında döner fırın kalsinasyon bölgesi için                                                                
Boksit esaslı yüksek aluminalı pişmiş tuğla                                                                       
                                                       
SORHK 50 SC 5                                                                
Alternatif yakıtlardan kaynaklanan kimyasal ataklarda, fırın kalsinasyon bölgesi için                                                                
Özel şamot ve SiC esaslı pişmiş ASC tuğla                                                                
                                                             
SORMASSE HB 55 SC 10                                                                
Boksit ve silisyum karbür esaslı ateş betonu        

Kalite Belgeleri

Kalite belgelerimiz için tıklayın.

Memnuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi için tıklayın.

Referanslar

Referanslarımız için tıklayın.

Galeri

Ürün görsellerimiz için tıklayın.