SEKTÖRLER

Demir Çelik Sanayi

Demir Çelik Sanayi

Günümüzde çelik üretiminde iki temel endüstriyel yöntem kullanılmaktadır. Birinci yöntemde, demir cevheri ve kok kömürü kullanılarak yüksek fırınlarda elde edilen sıvı pik demir konverterlerde (BOF) oksijenle çeliğe dönüştürülmektedir. İkincisinde ise hurda ve/veya sünger demir elektrik ark ocaklarında (EAO) ergitilerek çelik üretilmektedir. SÖRMAŞ her iki yöntemde de çelik üreticilerinin vazgeçilmez gereksinimi olan kaliteli ve güvenilir refrakter malzemeleri üretmektedir.

Çimento Sanayi

Çimento Sanayi

Çimento, kalsiyum oksitçe zengin bileşiklerin kompleks bir karışımı olup su ile reaksiyona girdiğinde sert bir yapı oluşturur. Çimentonun ana reaktif bileşenleri olan, kalsiyum disilikat, kalsiyum trisilikat ve trikalsiyum aluminat (klinker), farinin döner fırında yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve ani soğutulması sonucunda elde edilir. Farini oluşturan hammaddelerin homojen karışımı ve ince öğütülmesi prosesin en önemli safhalarından biridir.

Kireç Sanayi

Kireç Sanayi

Paralel akışlı rejeneratif (PFR) kireç fırınları, dönüşümlü olarak yanmanın devam ettiği şaftın birinden çıkan sıcak gazların diğer şafta geçerek buradaki kireçtaşını ısıtması (sonraki yanma periyodu esnasında ise diğer şaftta ön ısıtmanın devam etmesi) sayesinde büyük oranda enerji tasarrufu elde ederek hızlı kireç üretimi sağlamaktadır. SÖRMAŞ, karmaşık dızaynlara sahip PFR kireç fırınları için kapsamlı ve güvenilir refrakter ürünler sunmaktadır.

Cam Sanayi

Cam Sanayi

Cam yapımında kullanılan temel maddeler kum, kireç,soda’ dır. Bunların içerisinde ana malzeme kum’ dur. Soda, cam’ ın düşük sıcaklıkta akıcı hale gelmesini sağlayan malzemedir. Kireç cam üretimindeki kimyasal etkilere karşı dayanıklılığı artırır. Kum, kireç ve soda bir araya getirilip belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılıp özel fırınlarda eritilir. Bu maddelerin içerisine belirli oranlarda kimyasal malzemeler ilave edilerek, kullanım yerlerine göre cam üretimleri tamamlanır.

Diğer Sanayi Kuruluşları

Diğer Sanayi Kuruluşları

Demir Çelik , Çimento, Cam, Kireç sektörlerin dışındaki diğer sektörler ( Enerji Sant., Demir dışı metaller, Kimya Sanayi ....) endüstrinin bir çok sektörüne hizmet vermektedir.

Kalite Belgeleri

Kalite belgelerimiz için tıklayın.

Memnuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi için tıklayın.

Referanslar

Referanslarımız için tıklayın.

Galeri

Ürün görsellerimiz için tıklayın.